Общая характеристика проекта высоко рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве Украины

Узагальнена характеристика складових “Інноваційного проекту впровадження в агропромисловий комплекс України нового виду зернокруп,яної і фуражної культури – чумизи (Setaria italica maxima) і виробництву продуктів її переробки”

Реалізація “Інноваційного проекту впровадження в агропромисловий комплекс України нового виду зернокруп,яної і фуражної культури – чумизи (Setaria italica maxima) і виробництву продуктів її переробки” базується на таких основних етапах на стадіях виробництва:

1. Виведений та відповідно зареєстрований новий високоврожайний сорт чумизи Дніпровська.

2. Чумиза є цінною зернокрупяною та фуражною культурою рослинництва.

3. Для одержання товарної маси чумизи необхідно пройти етапи:

а) вирощення в необхідних обємах елітного насіння;

б) вирощення в необхідних обємах репродукційного насіння;

в) розповсюдження серед сільгоспвиробників насіннєвого матеріалу чумизи;

г) за рахунок широкого розповсюдження чумизи в різних регіонах України – одержати товарну кількість зерна, що дало б змогу використовувати цю культуру на фуражні та продовольчі цілі.

Повномасштабна реалізація проекту передбачала залучення інвестиційних ресурсів на протязі семи років впровадження проекту в обємі 9,3млн. гривень.

Зазначені кошти планувалось використати в основному на:

1. Розробку проекту та супроводжуючої нормативно-технічної документації.

2. Придбання основних фондів, техніки та обладнання для:

- обробітку ґрунту, висіву та догляду за культурою, збирання;

- первинної очистки насіннєвого та товарного зерна;

 

- доочистки насіннєвого зерна;

Більш широке використання чумизи стримується поки що малим її розповсюдженням та відсутністю товарної маси (середній спиртозавод за добу переробляє 40-50 тонн).

Культура є перспективною, з високим коефіцієнтом розмноження, що навіть в досить несприятливі роки дала врожай зерна від 28 до 54ц/га. Вона істотно збільшує віддачу з гектара навіть по зрівнянню з найближчою за характеристиками культурою якою є просо.

Крім авторської розробки самого проекту підприємством запатентовано та заявлено пять винаходів по вирощуванню та продукції переробки чумизи.

На сьогоднішній день стримуючим фактором реалізації проекту є відсутність фінансового забезпечення. При наявності інвестиційного забезпечення або пільгового довгострокового кредитування. ….

 

*! – Вся інформація та ціни за станом 2006 року!