Пояснительная записка по распространению чумизы в Украине

 

На сьогоднішній день ТОВ “Консул” є єдиним паспортизованим сільгосппідприємством України, яке розповсюджує насіння чумизи та зареєстроване Держслужбою з охорони прав на сорти рослин як підтримувач сорту чумизи Дніпровська, поки що єдиного (офіційно зареєстрованого в Реєстрі сортів рослин України) сорту чумизи.

ТОВ “Консул” виступає як ініціатор по впровадженню розробленого при сприянні Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка “Інноваційного проекту впровадження в агропромисловий комплекс України нового виду зернокруп,яної і фуражної культури – чумизи (Setaria italica maxima) і виробництву продуктів її переробки” (надалі Проект).

Реалізація Проекту базується на таких основних стадіях виробництва:

1. ….

 

Відсутність інвестицій та зависокі відсоткові ставки кредитних ресурсів не дали змоги ТОВ “Консул”, як ініціатору проекту, в повній мірі і відповідно до термінів реалізувати проект.

- переробки зерна чумизи;

- автотранспорту.

3. Забезпечення необхідною кількістю пахотної землі.

4. Постійний моніторинг та реклама розповсюдження чумизи та процесів одержання і переробки зерна чумизи.

5. Розробка технологій переробки, лабораторні дослідження та одержання промислових партій продукції переробки чумизи.

Початком впровадження та інвестиційного забезпечення згідно проекту є 2000 - 2001 роки, тобто з моменту реєстрації, поки що єдиного сорту, чумизи в Україні.

Відсутність інвестицій та зависокі відсоткові ставки кредитних ресурсів не дали змоги ТОВ “Консул”, як ініціатору проекту, в повній мірі і відповідно до термінів реалізувати проект.

Обсяги реалізації проекту зумовлені фінансовими можливостями підприємства і на цей час відповідають слідуючим стадіям:

- розроблена, відповідно узгоджена та зареєстрована нормативно-технічна документація (так як на чумизу ДСТУ та ГОСТи відсутні):

ТУ У 01.1-30378663-001-2002 Насіння чумизи. Сортові та посівні якості

ТУ У 01.1-30378663-002-2002 Чумиза. Вимоги при заготівлях і постачаннях

ТУ У 15.6-30378663-002-2002 Крупа чумизи;

;

- розмножено насіннєвий матеріал чумизи, що дало змогу в 2003 році розповсюдити культуру більш ніж в 120 господарствах України;

- одержані перші промислові партії продукції переробки чумизи на продукти харчування (крупа, мука, манка) та фураж (зерно, мітличка чумизи);

 

- ведуться роботи по переробці зерна чумизи в спиртовій галузі та олії в фармацевтичній галузі.

Без залучення інвестицій та кредитних ресурсів, темп та обсяги реалізації проекту (12%) зумовлені фінансовими можливостями підприємства і на цей час відповідають слідуючим стадіям:….

Високоефективним для підприємства є перехід на ФСП (фіксований сільгоспподаток), що дає змогу значно зменшити податок на прибуток та залишити в своєму розпорядженні податок на додану вартість (ПДВ).

Додаткова інформація

Основні економічні аргументи

Продукція

Од. вим.

Собівартість, грн., до:

Ціна реалізації, грн., до:

Рентабельність %, до:

Товарне зерно

т

200

500

250

Насіннєве зерно

т

600

18000

3000

Мітличка чумизи

шт

0,15

0,6

400

 

*! – Вся інформація та ціни за станом 2006 року!